Bonus

Bliv klogere på bonus.

 • Vilkår for bonus og bonussatser

  Ud over fordelagtige rabataftaler yder Justt også en bonus til medlemmer for køb hos udvalgte leverandører (bonusleverandører). Du kan se bonus som en attraktiv ekstra fordel ved siden af de kontante besparelser i tid og penge, I får ved at købe ind via Justt.

  Betingelser for udbetaling af bonus

  I opsparer løbende bonus, når I handler hos bonusleverandører. I kan få bonus udbetalt 12 måneder efter vi har registreret et køb som betalt. Vi beregner og udbetaler kun bonus på baggrund af betalte fakturaer. Vi forbeholder os samtidig ret til at modregne forfaldne fakturaer i jeres bonus.

  Opsiger I jeres medlemskab, kan I anmode om at få udbetalt frigivet bonus frem til ophørsdatoen for jeres medlemskab. Når medlemskabet ophører, bortfalder muligheden for at få udbetalt frigivet bonus.

  Frigivet bonus, der ikke er anmodet udbetalt 12 måneder efter frigivelsesdatoen, frafalder.

  Opsparet bonus, der endnu ikke er frigivet, frafalder for ikke-betalende medlemmer (ikke-Premium medlemmer), såfremt vi ikke har registreret et køb hos en bonusleverandør inden for en periode på tre måneder.

  Der kan være tillæg til ovenstående forudsætninger eller særlige betingelser for bonusordningens ikrafttrædelsesdato og frigivelsesdato. Disse tillæg vil i så fald fremgå på leverandørernes sider på indkøbsportalen. Derudover henviser vi til vores altid gældende medlemsvilkår, som du finder her.

  Bonussatser

  Bonussatserne varierer med medlemstypen og fremgår af tabellen nedenfor. 

  Leverandør Justt Justt PREMIUM

  Bent Brandt

  1,5 %

  3,00 %

  DCC (Fyrings- og dieselolie)

  kr. 100,00 pr. m3

  Kr. 225,00 pr. m3

  DI Tele

  0,00 %

  8,00 %

  Erhvervsforsikring Danmark, Type A:(Sundhed, Motor, Lovpligtig arbejdsskade, Netbank, Cyber, Bestyrelsesansvar, Rejse)

  0,00 %

  3,00 %

  Erhvervsforsikring Danmark, Type B:(Bygning, Løsøre, Drifttab, Transport af egne varer, EDB og IT, Erhvervsansvar herunder Rådgiveransvar)

  0,00 %

  2,00 %

  Højer & Lauritzen

  2,00 %

  4,00 %

  Inventarland

  3,00 %

  6,00 %

  JDE Professional

  4,00 %

  10,00 %

  Jydsk Planteservice

  0,00 %

  3,00 %

  Lyreco

  5,00 %

  10,00 %

  MultiLine

  4,00 %

  8,00 %

  Stadsing

  4,00 %

  8,00 %

  Staples

  5,00 %

  10,00 %

  Vraa dampvaskeri

  0,00%

  5,00%

  Bemærk venligst, at der ikke optjenes bonus af moms, afgifter eller lignende. Alle priser er ekskl. moms.

 • Hvordan udbetales den optjente bonus?

  For at få udbetalt jeres optjente bonus skal I fortælle os, hvilken konto vi skal udbetale til. Du kan registrere en bonuskonto på indkøbsportalen under 'Min virksomhed'. Udfyld registreringsnummer og kontonummer og husk at klikke 'opdater'. 

  I optjener løbende bonus, når I handler hos vores bonusgivende leverandører, men beløbet kan først udbetales 12 måneder efter den er registreret. Det vil sige, at den bonus, I optjener i denne måned er klar til at blive udbetalt i samme måned næste år.

  Frigivet bonus, som ikke udbetales i én måned, overføres blot til næste måned.

  På jeres bonusoversigt kan du se, om I har bonus klar til udbetaling. Hvis det er tilfældet, klikker du blot på 'Udbetaling'. Læg venligst mærke til, om kontooplysningerne stemmer og bekræft udbetalingen. Så overfører vi beløbet. 

  Bemærk venligst, at såfremt I har optjent mindre end kr. 500,00 i bonus, og ønsker at få den udbetalt, pålægger vi et gebyr på kr. 100,00. Det kan derfor godt betale sig at gemme bonussen til I har mere end kr. 500,00 til udbetaling.

  Klik her for at læse betingelserne for udbetaling af bonus. Du kan også se hvilke leverandører I skal handle hos for at optjene bonus. 

 • Hvordan optjenes bonus?

  I optjener helt automatisk bonus, når I handler hos en bonusgivende leverandør. På justt.com kan du se hvilke leverandører, der giver mulighed for at optjene bonus.

  Når I har optjent bonus, indsætter vi beløbet på jeres bonuskonto på Justt.

  Klik her for at læse mere om udbetaling af bonus.

 • Hvem udbetaler min bonus?

  I optjener bonus ved at handle hos vores bonusleverandører, men udbetalingen kommer altid fra Justt. Det eneste, I skal gøre, er at handle som i plejer.

  justt.com kan du se en liste med de leverandører, der giver bonus samt hvor meget bonus I optjener ved at handle hos dem.

  Læs mere om udbetaling af bonus her.

 • Hvorfor kan jeg ikke se min bonus endnu?

  Du kan opleve, at I endnu ikke kan se jeres optjente bonus. Her kan du læse om hvorfor.

  Når du har handlet, modtager du i de fleste tilfælde en faktura via Justt, fordi leverandøren sender en faktura til os, som vi herefter sender videre til dig. Nogle leverandører sender dog fakturaen direkte. Udbetaling af bonus fungerer på samme måde, hvor leverandøren sender os information vedrørende den optjente bonus fra jeres handel. Først når vi har modtaget denne information, kan vi overføre bonussen til jeres konto på din profil. Det betyder, at der hos nogle leverandører går kort tid, mens der hos andre går længere tid før vi kan opdatere din bonuskonto. 

  Forskellen på, hvor ofte vi modtager bonusinformation fra leverandøren betyder, at vi ikke altid kan opdatere din bonusopgørelse så hurtigt, som vi gerne vil. Men fortvivl ikke. Vi skal nok sørge for, at I får jeres bonus.

  Her kan du se, hvor ofte vi modtager bonusinformation fra leverandørerne og dermed hvor ofte vi opdaterer jeres bonusoversigt.  

   

  Leverandør Opdatering af bonuskonto

  Bent Brandt

  Kvartalsvis

  DCC (Fyrings- og dieselolie)

  Månedlig

  DI Tele

  Kvartalsvis

  Erhvervsforsikring Danmark, Type A:(Sundhed, Motor, Lovpligtig arbejdsskade, Netbank, Cyber, Bestyrelsesansvar, Rejse)

  Årligt

  Erhvervsforsikring Danmark, Type B:(Bygning, Løsøre, Drifttab, Transport af egne varer, EDB og IT, Erhvervsansvar herunder Rådgiveransvar)

  Årligt

  Højer & Lauritzen

  Månedlig

  Inventarland

  Kvartalsvis

  IT Forum Gruppen

  Kvartalsvis

  JDE Professional

  Månedlig

  Jydsk Planteservice

  Kvartalsvis

  Lyreco

  Månedlig

  MultiLine

  Kvartalsvis

  Stadsing

  Månedlig

  Staples

  Månedlig

  Vraa dampvaskeri

  Månedlig